Lokalna akcijska skupina (LAS) Obsotelje in Kozjansko pričenja s pripravo nove Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah za programsko obdobje 2021 – 2027.

V času priprave SLR želimo k sodelovanju povabiti predstavnike javnega, gospodarskega in socialnega sektorja, s katerimi bomo na delavnicah skupaj opredelili potrebe, predloge in priložnosti na območju LAS, ki bodo osnova za pripravo SLR.

Pridružite se nam lahko na eni od delavnic, in sicer:

  • Rogaška Slatina, 14. april 2023, ob 16. uri (sejna soba MPI Vrelec d.o.o., Prvomajska ulica 35, Rogaška Slatina),
  • Rogatec, 17. april 2023, ob 16. uri (sejna soba Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, Rogatec),
  • Šmarje pri Jelšah, 18. april 2023, ob 16. uri (sejna soba Občine Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 15, Šmarje pri Jelšah),
  • Kozje,  19. april 2023, ob 16. uri (Medgeneracijski center Kozje, Kozje 36, Kozje),
  • Podčetrtek, 20. april 2023, ob 16. uri (sejna soba občine Podčetrtek, Trška cesta 59, Podčetrtek).

Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da nam udeležbo na delavnici potrdite na e-pošto: info@rasotla.si ali na telefonsko številko: 03/81-71-860.