Evropska komisija je danes potrdila Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN SKP 2023–2027) za Slovenijo. Gre za ključni strateški dokument kmetijske politike, s katerim bo Slovenija v naslednjem programskem obdobju zagotovila dolgoročno prehransko varnost, zeleni preboj in trajnostni razvoj slovenskega kmetijstva, gozdarstva, živilske industrije in podeželja.

Pri pripravi SN SKP 2023–2027 je Slovenija sledila trem krovnim (in devetim specifičnim) ciljem SKP, kot jih določa evropska zakonodaja – konkurenčnosti in odpornosti kmetijskega sektorja, varstvu narave, okolja in podnebja ter skladnemu razvoju podeželja. Strateški načrt bo Slovenija začela izvajati predvidoma 1. januarja 2023.

Skupno bo za izvajanje SN 2023–2027 na voljo 1.798.311.677 evrov. Od tega bo 683.500.469 evrov namenjeno za prvi steber SKP (neposredna plačila, vinski in čebelarski sektor), za drugi steber SKP (razvoj podeželja) pa 1.114.811.208evrov (550.850.960 evrov iz proračuna EU in 563.960.248 evrov iz proračuna Republike Slovenije). Od 563.960.248 evrov integralnega proračuna je sedanja vlada zagotovila še dodatnih 40,5 milijonov evrov.

Več lahko preberete tukaj.