Slovenija je po običajih in tradiciji zelo raznolika dežela, kar se odraža tudi v bogati gastronomski dediščini in pestrosti ponudbe lokalnih in tradicionalnih kmetijskih pridelkov in živil. Zato je pomembno tudi poznavanje evropskih ter nacionalnih shem kakovosti. Zaščiteni kmetijski pridelki in živila so eden pomembnejših zastopnikov – ambasadorji, ki po svetu promovirajo posebnosti in del najboljšega, kar premore Slovenija.

Avtor infografike: MKGP

Za boljšo prepoznavnost vseh izbranih izdelkov je bil oblikovan tudi Konzorcij evropsko zaščitenih slovenskih živilskih pridelkov in izdelkov. Namen konzorcija je povezati člane za izvedbo različnih skupnih aktivnosti, kot so skupni nastopi za promocijo evropsko zaščitenih slovenskih kmetijskih pridelkov in živil, izvajanje generične promocije za te proizvode, sheme kakovosti in logotipe, skupni nastopi pri oblikovanju ter zagovarjanju zakonodajnih predlogov s tega področja in informiranje ter opozarjanje na nedovoljene prakse ali zlorabo imen slovenskih zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil.

Več o prispevku TUKAJ.