V četrtek, 4. 11. 2021, je potekel rok za oddajo projektnih vlog na 3. javni poziv sklada ESRR.

4. 11. 2021 se je zaprl 3. javni poziv sklada ESRR za izbor projektov za sofinanciranje z nepovratnimi CLLD sredstvi. Vodilni partner LAS je na navedeni javni poziv v roku prejel 3 projektne vloge.

Z zaprtjem javnega poziva je pričel teči postopek pregleda in ocenjevanja vlog, ki ga bo izvedla tričlanska Ocenjevalna Komisija LAS Obsotelje in Kozjansko. Za nami je že prva seja Ocenjevalne komisije LAS, na kateri se je preverila administrativna ustreznost vlog.

Upravičenci bodo o rezultatih obveščeni v roku 90 dni od zaprtja javnega poziva.