Kot zaključek vmesnega vrednotenja Strategije Lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju SLR) za obdobje od začetka programskega obdobja (2014) in do konca leta 2018, objavljamo rezultate združene v dokument Poročilo vmesnega vrednotenja SLR.
V skladu s členom 34(3)(g) Uredbe (EU) št. 1303/2013 so v tem programskem obdobju LAS zavezane k izvajanju aktivnosti spremljanja in vrednotenja SLR. Namen vrednotenja je bil oceniti izvajanje SLR na podlagi pričakovanih dosežkov odobrenih operacij ter oceniti uspešnost aktivnosti animacije in izvedbenih mehanizmov LAS. Rezultati vrednotenja nenazadnje Vodilnemu partnerju LAS omogočajo, da se prilagodijo odstopanja od zastavljenih ciljev in ugotovi, v kolikšni meri so bili doseženi kazalniki, ovrednoteni v SLR.
Več o vmesnem vrednotenju SLR LAS Obsotelje in Kozjansko si lahko preberete v priloženem dokumentu.

Poročilo vmesnega vrednotenja SLR_marec 2019