Na 1. javnem pozivu za izbor operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020, sofinancirane iz sklada EKSRP, so za pridobitev sofinanciranja med drugimi kandidirali tudi:
– Ljudska univerza Rogaška Slatina s projektom »Nadgradnja podjetniške in življenjske kompetence za uspešno podjetniško pot«,
– Knjižnica Šmarje pri Jelšah s projektom »Raziskujmo obdobje 18. Stoletja v Obsotelju in na Kozjanskem, se učimo in ustvarjamo nove produkte« in
– Javni zavod za kulturo turizem in razvoj občine Rogatec s projektom »Razvoj kulturnega in zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega«.

Projekta prijaviteljev Ljudska univerza Rogaška Slatina in Knjižnica Šmarje pri Jelšah sta se izvajala v obdobju od začetka marca 2018 do konca meseca februarja 2019, medtem ko se je projekt prijavitelja ZKTR Rogatec izvajal v dveh fazah. Druga faza se je izvajala v obdobju od meseca julija 2018 do konca meseca februarja 2019.
V začetku aprila 2019 smo strokovne službe LAS Obsotelje in Kozjansko na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja posredovale zahtevke vseh treh projektov, ki so na območje prinesli tudi nove storitve/produkte.

Rezultati projekta »Nadgradnja podjetniške in življenjske kompetence za uspešno podjetniško pot«:
– izvedenih 15 izobraževalnih modulov,
– 242 udeležencev v izobraževalnih modulih,
– 283 udeležencev na svetovanjih – INFO točka,
– izveden zaključni dogodek.

Rezultati projekta »Raziskujmo obdobje 18. Stoletja v Obsotelju in na Kozjanskem, se učimo in ustvarjamo nove produkte«:
– izvedeni 2 delavnici »Pozlata«,
– izvedeni 2 delavnici »Izdelava fresk na svež omet«,
– izvedeni 2 delavnici »Cizeliranje«,
– izvedena 1 delavnica »Baročni detajli«,
– izvedeni 2 kuharski delavnici,
– izvedeni 2 zeliščarski delavnici,
– natisnjenih 150 izvodov publikacije o propadanju lesenih kipov in njihovi obnovi,
– natisnjenih 150 izvodov otroške pobarvanke,
– izdelanih 1000 kosov promocijskih vrečk baročni mozaik.

Rezultati II. faze projekta »»Razvoj kulturnega in zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega«:
– izvedenih 11 izobraževanj (172 udeležencev),
– izdelano promocijsko gradivo – zloženka steklarstva,
– izdelan program steklarstvo na območju Obsotelja in Kozjanskega,
– izdelan Poslovni načrt – socialno podjetje rokodelstvo Obsotelja in Kozjanskega.