Do sedaj se je zaključilo že 5 operacij, ki so bile potrjene na 2. javnem pozivu za izbor operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020 za sofinanciranje iz sklada EKSRP. Območje LAS Obsotelje in Kozjansko je s tem pridobilo še nekaj novosti, ki popestrijo vsakdan lokalnega prebivalstva.

Vse operacije so se izvajale v obdobju od začetka januarja 2019 do konca meseca septembra 2019. Za 3 operacije je LAS Obsotelje in Kozjansko že posredovala zahtevke za izplačilo v potrditev na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja, medtem ko se za dve operaciji zahtevek še pripravlja.


1. Rezultati projekta »Vaš drugi dom«, prijavitelja Ljudska univerza Rogaška Slatina:
• izvedba 11 izobraževalnih modulov, katerih cilj je bil vzpostavitev pogojev za trženje lokalnih proizvodov in storitev; krepitev podjetniškega podpornega okolja za dvig usposobljenosti za podjetništvo in zaposlovanje ter vzpostavitev pogojev za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko druženje, saj ljudje tukaj živijo pretežno medgeneracijsko in imajo možnosti nastanitvenih kapacitet;
• izdelava kataloga ponudnikov v nakladi 300 kosov ter
• izvedba zaključnega dogodka projekta Vaš drugi dom.

2. Rezultati projekta »Popotnikom prijazna turistična destinacija«, prijavitelja Občina Rogaška Slatina:
• vzpostavljeno parkirišče za avtodome v občini Rogaška Slatina;
• vzpostavljena polnilna postaja za električne avtomobile, ki se nahaja ob parkirnih mestih za avtodome;
• izvedene učne delavnice po principu izkustvenega učenja za ranljive skupine z namenom izboljšanja osnovnih kompetenc na področju ekologije in turistične ponudbe ter
• izdelani turistični paketi za ciljno skupino uporabniki avtodomov, pri čemer paketi pokrivajo območja občin Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek in Kozje.

3. Rezultati projekta »Ureditev Emine tematske poti«, prijavitelja Občina Podčetrtek:
• urejena Emina tematska pot v dolžini 2,610 kilometra;
• razvita specializirana turistični produkta – Emina tematska pot in kulinarični produkt Emino gastronomsko razvajanje;
• izvedene izobraževalne delavnice na temo lokalne kulinarike ter
• izvedena prireditev na Emini tematski poti.

4. Rezultat projekta »Šmarski turistični preplet – narav, kultura in šport« – 1. faza, prijavitelja Občina Šmarje pri Jelšah:
• nakup in postavitev športnih rekvizitov v naravi – fit park.

5. Rezultati operacije »Nadgradnja znanj in povezovanje kot izhodišče za razvoj novih produktov«, prijavitelja Kip vizija:
• izvedene delavnice na temo aktiviranje invalidov za lažji vstop na trg dela;
• vzpostavljena IN-VEM točka;
• kupljena oprema za 3D predstavitev in delavnice na temo Čebelarstvo skozi 3D očala;
• izdelana zloženka in e-gradivo: Invalidi in hitrejši vstop na trg dela.