V mesecu septembru sta se zaključila 2 projekta, ki sta bila potrjena na 3. javnem pozivu za izbor operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020 za sofinanciranje iz sklada EKSRP.

Območje LAS Obsotelje in Kozjansko je s tem pridobilo še nekaj novosti, ki popestrijo vsakdan lokalnega prebivalstva. Za oba projekta je LAS Obsotelje in Kozjansko že posredovala zahtevke za izplačilo v potrditev na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja.

CENTER ZA PROMOCIJO VIN, KULTURE IN TURIZMA

Nosilec: Občina Podčetrtek.
Partnerji: Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ;
Osnovna šola Podčetrtek
Društvo Vinogradnikov Virštanj-Kozjansko

Znesek sofinanciranja: 100.000,00€
Tematsko področje: Razvoj osnovnih storitev
Status projekta: zaključen

Rezultati projekta:

  • nov, tržno – turistični produkt – Center za promocijo vin, kulture in turizma,
  • novo spletno mesto in vzpostavitev spletne prodaje lokalnih vin,
  • izvedene delavnice za vključevanje ranljivih ciljnih skupin na temo povezovanja vin in kulinarike ter spletne prodaje vin.

OLJE ZA ČISTEJŠE OKOLJE

Nosilec: OKP Rogaška Slatina d.o.o.
Partnerji: JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina;
Društvo Gaja

Znesek sofinanciranja: 27.959,22€
Tematsko področje: Varstvo okolja in ohranjanje narave
Status projekta: zaključen

Rezultati projekta:

  • dva nova produkta – inovativni sistem javljanja polnosti zbirne posode za zbiranje odpadnega jedilnega olja ter eko sveče,
  • izvedene delavnice na temo recikliranja odpadnega jedilnega olja v alternativne nove produkte (eko sveče),
  • novo delovno mesto,
  • razdeljene manjše gospodinjske posodice za zbiranje odpadnega jedilnega olja ter postavljene večje ulične zbirne posode za zbiranje odpadnega jedilnega olja.