Konec oktobra se je zaključil projekt »Ohranjanje zgodovine v trgu Kozje«, ki je bil potrjen na 3. JP za izbor operacij iz naslova podukrepa » Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje SLR LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2014 – 2020, sofinancirane iz sklada ESRR.

Rezultati projekta:

  • nov medgeneracijski prostor,
  • nov razstavni prostor,
  • inovativne vsebine delavnic.

Območje LAS Obsotelje in Kozjansko je s tem projektom pridobilo pomembno novost v občini Kozje, in sicer spremembo namembnosti stare pošte v prostore za kulturo in razvedrilo, ki bodo popestrili vsakdan lokalnega prebivalstva in bodo namenjeni nadaljnjemu izvajanju projektnih aktivnosti za potrebe centra. Občina Kozje je v okviru projekta kot prijavitelj uredila in opremila prostore centra za vseživljenjsko učenje, medgeneracijsko druženje, ohranjanje zgodovine in promocije turizma. Partnerji projekta pa so poskrbeli za informiranje in obveščanje javnosti, izvedbo izobraževalnih, ustvarjalnih, kuharskih in gibalnih delavnic, katerih ciljna skupina so ranljive skupine ter predstavitveni dogodek.

Prijavitelj projekta »Ohranjanje zgodovine v trgu Kozje« je bila Občina Kozje, medtem ko so bili partnerji  Muzejsko društvo Kozje, Knjižnica Šmarje pri Jelšah ter KIP vizija d.o.o.

Vrednost celotnega projekta znaša 120.795,95 €, medtem ko višina zahtevka znaša 59.249,62 € nepovratnih CLLD sredstev.

Za projekt je LAS Obsotelje in Kozjansko že posredovalo zahtevek za izplačilo v potrditev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.