V oktobru se je zaključil še en projekt, ki je bil odobren na 3. javnem pozivu za izbor operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020 za sofinanciranje iz sklada EKSRP.

Območje LAS Obsotelje in Kozjansko je s tem pridobilo še nekaj novosti, ki popestrijo vsakdan lokalnega prebivalstva. Vodilni partner je tako s partnerji v projektu uradno predal namenu novo urejene ribnike v Šmarju pri Jelšah.

RIBIČIJA JE IN

Nosilec: Zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah
Partnerji: Občina Šmarje pri Jelšah;
Ribiška družina Sotla;
Ribogojstvo Gospić, G2O d.o.o.

Znesek sofinanciranja: 23.552,44 €
Tematsko področje: Varstvo okolja in ohranjanje narave
Status projekta: zaključen

Rezultati projekta:

  • urejena okolica ob ribnikih (urejena pešpot z urbano opremo in piknik prostor),
  • nova turistična produkta: »Dan za piknik« ter »Iz vode na krožnik«,
  • zloženka o novih turističnih ponudbah,
  • izobraževalne delavnice za ranljive skupine,
  • vzpostavljeno inovativno partnerstvo s področja ribogojstva.