10. februarja 2017  je Lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja Obsotelje in Kozjansko zaprla 1. javni poziv za sofinanciranje operacij iz sklada EKSRP. Prijavitelji iz upravičenega območja so prijavili 12 partnerskih operacij, ki jih bo ocenjevalna komisija pregledala v prihajajočih tednih ter ocenila njihovo administrativno ustreznost in vsebinski doprinos za območje LAS. Upravičenci bodo o rezultatih obveščeni v mesecu aprilu.