Projektni partnerji KIP VIZIJA d.o.o., Kozjanski park in Društvo prijateljev mladine Atomček Podčetrtek so v končni fazi project razdelili na 12 aktivnosti, nekatere od teh imajo več rezultatov.

V sklopu projekta sta se zaposlili dve novi osebi za urejanje prostora, potekale so promocije novih storitev ter ves čas tudi vodenje in koordinacija projekta. Na temo urejanja notranjih prostorov in urejanja zunanjih površin so se izvedle delavnice, ki so pokrivale celotni del območja Kozjanskega in Obsotelja.

Zaposleni iz Kozjanskega parka so izvedli prikaz rezanja sadnega drevja na različnih področjih Kozjanskega in Obsotelja. Strokovnjak iz Kozjanskega parka je v sklopu izobraževalnih delavnic udeležence izobraževal o delu v sadovnjaku, o sadnih vrstah, o pticah in o koristnih organizmih.

Pod okriljem Društva prijateljev mladine Atomček Podčetrtek se je izvedlo tudi medgeneracijsko srečanje na temo NATURA 2000, kjer je predstavnik Kozjanskega parka izvedel izobraževanje o biodiverziteti in ohranjanju narave. Na srečanju je sodelovalo tudi Gobarsko društvo »Kozjansko« Kozje.