Prejšnji teden smo bili kot vodilni partner LAS Obsotelje in Kozjansko, skupaj z LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah, na strokovni ekskurziji na Siciliji. Po ogledu dobrih praks kmetijske dejavnosti (sirarstvo, vinogradništvo, testeninarstvo), ki se razvijajo tudi s pomočjo LEDAER sredstvi, smo se srečali tudi z upravljavcem GAL ISC Madonie in enim od županov s tega območja. Prav s tem LAS smo na zadnjem javnem pozivu podukrepa 19.3. prijavili tudi skupni projekt z naslovom Rad imam (r)eko, s katerim želimo povezati biosferna območja in ponudnike znotraj njih.

Zagotovo je vzpostavljeno partnerstvo priložnost tudi za prihajajoče razpise, siciljski LAS-i imajo namreč ravno odprt javni poziv za podukrep 19.3, kar nam odpira nove možnosti sodelovanja.