Vabljeni, da se udeležite vsebinskega posveta o »Lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost«, ki bo potekal v sredo, 17. junija 2015, s pričetkom ob 8.00 uri, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

K sodelovanju in udeležbi vabljeni vsi posamezniki in posameznice, podjetja, predstavniki nevladnih organizacij in civilne družbe na lokalni ravni, lokalne skupnosti in predstavniki vsebinskih resorjev, ki želite sodelovati pri pripravi in izvajanju Strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, s tem pa aktivno prispevati k angažiranju vseh potencialov na lokalni ravni, da lahko z medsebojnim sodelovanjem in s partnerskim pristopom zagotovimo priložnosti za nove zaposlitve, izkoristimo razvojne možnosti na lokalni ravni.
Lokacija: Gospodarsko razstavišče v Ljubljani, dvorana Povodni mož

PROGRAM:

08.00 – 8.30 Registracija udeležencev

08.30 – 9.00 Pozdravni nagovori

08.30 – 8.40 mag. Tanja Strniša, državna sekretarka, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
08.40 – 08.50 Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
08.50 – 09.00 Alenka Smerkolj, ministrica za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
09.00 – 09.10 Izjave za medije minister, ministrica in državna sekretarka v predverju dvorane

09.00 – 09.45 Predstavitev Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD)

09.00 – 09.15 Predstavitev »Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« (CLLD) – predstavitev zasnove in dela, ki se financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, predstavnik/ca MKGP
09.10 – 09.20 Predstavitev »Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« (CLLD), ki se financira iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, predstavnik/ca MKGP
09.20 – 09.30 Predstavitev »Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), ki se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, mag. Nena Dokuzov, MGRT
09.30 – 09.45 Predstavitev Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) iz vidika lokalnih akcijskih skupin, Goran Šoster, podpredsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja

09.45 – 09.55 – Predstavitev načina dela na delavnicah za pripravo Strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD)

Moderatorja:
Tadej Slapnik, državni sekretar v kabinetu predsednika Vlade RS, pristojen za pristojen za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud ter socialno podjetništvo in
Aleš Zidar, predsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja

09.55 – 10.30 – Odmor za kavo

Delavnice za pripravo Strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

10.30 – 13.30 Delavnice za pripravo pripravo Strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD)
Delavnica 1: Ustvarjanje delovnih mest, dvorana A
Vsebine delavnice: inovativna partnerstva za spodbujanje podjetnosti in podjetništva
Delavnica 2: Varovanje okolja, dvorana B
Vsebine delavnice: varovanje naravnih virov, naravna dediščina, trajnostna mobilnost, energetska učinkovitost, trajnostna rast
Delavnica 3: Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine, dvorana C
Vsebine delavnice: deinstitucionalizacija, skrb za starejše, mlade in druge ranljive ciljne skupine
Delavnica 4: Osnovne storitve na podeželju, dvorana D
Vsebine delavnice: investicije v infrastrukturo, razvoj turizma, kulturna dediščina, zagotavljanje storitev za izboljšanje kakovosti življenja

13.30 – 14.30 Kosilo

14.30 – 15.30 Predstavitev zaključkov konference

Prosimo vas, da prijave najkasneje do ponedeljka, 15.6.2015 posredujete na elektronski naslov: mreza-podezelje.mkgp@gov.si, pri prijavi obvezno navedite, na kateri od štirih delavnic želite sodelovati.