Uredba se sprejema zaradi določitve, da morajo imeti za leto 2016 upravičenci, ki vstopajo v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) opravljen šesturni program predhodnega usposabljanja najpozneje do 5. maja 2016 in ne do 31. januarja 2016, kot velja zdaj. Posledično Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja podatke o opravljenem predhodnem usposabljanju za posamezna kmetijska gospodarstva prevzame najpozneje en dan pred oddajo zbirne vloge iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2016, in ne 16. februarja 2016, kot določa veljavna uredba. Prav tako morajo imeti upravičenci, ki v letu 2016 vstopajo v ukrep KOPOP oziroma ukrep ekološko kmetovanje, izdelan program aktivnosti kmetijskega gospodarstva najpozneje na dan oddaje zbirne vloge iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto, in ne en dan pred oddajo zbirne vloge za tekoče leto, kot velja zdaj.