14. oktobra 2022, je preko spleta potekala predstavitev Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo, namenjena širši javnosti. Dogodek se je snemal in je objavljen po posameznih vsebinskih sklopih, opremljen je s podnapisi za ranljive skupine.

Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo je ključen nacionalni dokument, saj je podlaga za izvajanje skupne kmetijske politike v prihodnjem programskem obdobju. S tem dokumentom si bo Slovenija zagotovila dolgoročno prehransko varnost, zeleni preboj in trajnostni razvoj kmetijstva, gozdarstva, živilske industrije in podeželja.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v septembru na Evropsko komisijo v formalno presojo predložilo dopolnjen predlog Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo (SN 2023–2027), ki ga je Vlada Republike Slovenije potrdila na seji 28. 9. 2022. Evropska komisija ga je nato dne 28. 10. 2022 odobrila.

Na KLIK-u so na voljo video posnetki s predstavitve po posameznih vsebinskih sklopih.