3. Slovenski podeželski parlament bo letos zasedal v Podčetrtku 7. in 8. oktobra 2015. Dogodek organizirajo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Društvo za razvoj slovenskega podeželja in partnerstvo Mreže za podeželje in z aktivno vlogo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Zadružne zveze Slovenije.

Temeljni cilj podeželskega parlamenta ostaja ustvarjanje prostora za intenzivno izmenjavo mnenj in usklajevanje vizije slovenskega podeželja v prihodnosti. Skozi razpravo o raznolikih vprašanjih predstavnikov slovenskega podeželja želimo oblikovati priporočila ključnim nosilcem razvoja podeželja v obliki posebne deklaracije.

OKVIRNI PROGRAM (naknadno bo objavljen podrobnejši program dogodka)

sreda, 7. 10. 2015:

9.00 – 10.00                Sprejem udeležencev 
10.00 – 10.30              Pozdrav visokih gostov 
10.30 – 12.00              Soustvarjamo priložnosti na podeželju (plenarni del) 
12.00 – 14.00              Kosilo 
14.00 – 17.30              Delavnice 
17.00 – 19.30              Podeželje se predstavi (lokalna tržnica in razstava) 
19.30                             Večerja in družabni večer 

četrtek, 8. 10. 2015:

9.00 – 13.30                Predstavitev rezultatov delavnic in razprava 
13.30 – 14.00              Sprejem deklaracije 3. Slovenskega podeželskega parlamenta
14.00                             Zaključna pogostitev

 

TEME DELAVNIC (vsebinska izhodišča za delavnice si lahko preberete v priponkah):

  1. Sožitje med pridelavo hrane in varovanjem naravnih virov (dr. Marija Markeš, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje)
  2. Podeželje kot priložnost za delovna mesta (Tadej Slapnik, Kabinet predsednika Vlade RS)
  3. Znanje za podeželjeStrateške usmeritve na področju izobraževanj in usposabljanja za potrebe kmetijstva (Boštjan Zgonc, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)                               
  4. Gozdno-lesna veriga (mag. Janez Zafran, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Mitja Špes, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo)
  5. Podeželje med zasebno lastnino in javnim interesom (kako javni interes podpira zasebno lastnino podeželja) (Branko Ravnik, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije)
  6. Zadružništvo za razvoj podeželja in zagotavljanja samooskrbe (dr. Franci Avsec, Zadružna zveze Slovenije)
  7. Podeželje uresničuje želje (dr. Majda Černič Istenič, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta)
  8. Naše je najboljše (dr. Jože Podgoršek, Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto)
  9. Učinkovitost politik za podeželje (dr. Luka Juvančič, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta)
  10. Raba ali izraba prostora (prof. dr. Marina Pintar, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta)

Prijave se zbirajo od srede, 9. septembra 2015, do nedelje, 27. septembra 2015. Prijavite se preko spletne povezave https://www.1ka.si/a/72094. 

Kotizacije za dogodek ni. Udeležencem je zagotovljena brezplačna udeležba na dogodku in  prehrana. Strošek prenočišča in prevoza niso kriti s strani organizatorjev dogodka.

Kontaktna oseba za več informacij: Martina Štupar, telefon: 01 478 9393, elektronska pošta: mreza-podezelje.mkgp@gov.si.

V kolikor se boste odločili za nočitev na samem dogodku, lahko več informacij pridobite v tem dokumentu

Vljudno vabljeni!