Vabimo vas na predstavitev »2. javnega poziva za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014-2020 sofinancirane iz sklada EKSRP«.

 Prestavitve bodo:

DATUM

URA

LOKACIJA

5. 2. 2018

9.00

 

13.00

ROGATEC: sejna soba Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, Rogatec

 

ROGAŠKA SLATINA: na sedežu Ljudske univerze Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina)

6. 2. 2018

9.00

ŠMARJE PRI JELŠAH: na sedežu Ljudske univerze, PE Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 24, Šmarje pri Jelšah

7. 2. 2018

9.00

 

13.00

KOZJE: uprava Kozjanskega parka, Podsreda 45, Podsreda

 

PODČETRTEK: sejna soba Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, Podčetrtek

 Na delavnicah bomo govorili tudi o spremembah Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014-2020.

 Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da nam udeležbo potrdite na e-pošto: rasotla@siol.net ali na telefonsko številko: 03/81-71-860.

      las_logoLAS_EKP_komplet_400pik