Vabimo vas na predstavitev »2. javnega poziva za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014-2020 sofinancirane iz sklada ESRR«.

Ponedeljek, 25. 2. 2019
10:00 ROGATEC: sejna soba Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, Rogatec
13:00 ROGAŠKA SLATINA: na sedežu Podjetniškega inkubatorja Vrelec, Prvomajska ulica 35, Rogaška Slatina

Torek, 26. 2. 2019
10:00 KOZJE: sejna soba Občine Kozje, Kozje 37, Kozje
13:00 PODČETRTEK: sejna soba Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, Podčetrtek

Sreda, 27. 2. 2019
10:00 ŠMARJE PRI JELŠAH: na sedežu Ljudske univerze, PE Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 24, Šmarje pri Jelšah

Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da nam udeležbo potrdite na e-pošto: info.lasok@gmail.com ali na telefonsko številko: 03/81-71-860.