Vabimo vas na predstavitev in podpis Pogodbe o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva Lokalne akcijske skupine Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje 2014-2020 in novinarsko konferenco,

 ki bo v torek 29. septembra 2015, ob 14. uri, v kongresni dvorani Natura, v gostišču Amon, Olimje 24, Podčetrtek.

V nadaljevanju bo sledila ustanovna Skupščina LAS Obsotelje in Kozjansko za katero predlagamo sledeči dnevni red: 

  1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsedujočega in zapisnikarja ustanovne Skupščine LAS.
  2. Potrditev dnevnega reda Skupščine LAS.
  3. Izvolitev predsednika LAS, podpredsednika LAS, članov Organa upravljanja LAS in Nadzornega organa LAS.
  4. Izbor Vodilnega partnerja LAS (krajši premor za sejo Organa upravljanja).
  5. Predstavitev terminskega načrta v zvezi z izdelavo Strategije lokalnega razvoja (SLR).
  6. Razno.

Prosimo vas za zanesljivo udeležbo (v kolikor zastopate pravno osebo ali društvo na podpis prinesite žig).

V kolikor se ustanovne Skupščine ne morete udeležiti vas lahko zastopa pooblaščenec s pisnim pooblastilom.

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite do petka 25.9.2015, na telefonsko številko 03 81 71 860 ali e-pošto: info.lasok@gmail.com.

Milenca Krajnc, l.r.  županja

Občina Kozje

Peter Misja, l.r.

župan

Občina Podčetrtek

mag. Branko Kidrič, l.r.

župan

Občina Rogaška Slatina

Martin Mikolič, l.r. župan

Občina Rogatec

Stanislav Šket, l.r.

župan

Občina Šmarje pri Jelšah

 

 VABILO NA PODPIS POGODBE IN USTANOVNO SKUPŠČINO LAS

 las_logo