Vabimo vas na predstavitev

»1. javnega poziva za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014-2020 sofinancirane iz sklada EKSRP«

Predstavitve bodo:

Datum Ura Lokacija
5.01.2017 15.00 OOZ Šmarje pri Jelšah (2. nadstropje), Aškerčev trg 4, Šmarje pri Jelšah
6.01.2017 11.00 

 

16.00

Spodnja dvorana občine Rogatec (Grajska pristava), Pot k ribniku 4, Rogatec 

Sejna soba OKP Rogaška Slatina (1. nadstropje), Celjska cesta 12, Rogaška Slatina

9.01.2017 11.00  

16.00

Občina Kozje (sejna soba), Kozje 37, Kozje 

Občina Podčetrtek (sejna soba), Trška cesta 59, Podčetrtek

 

Prosimo, da svojo udeležbo prehodno potrdite na telefonsko št. 03/81-71-866 ali elektronski naslov: info.lasok@gmail.com.

 

Vljudno vabljeni!