Vabimo vas

na 2. redno Skupščino LAS Obsotelje in Kozjansko, ki bo v četrtek 29. oktobra 2015, ob 17. uri v spodnji dvorani Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah (Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah).

Predlagamo sledeči dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 2. redne Skupščine LAS.
  2. Potrditev zapisnika 1.redne skupščine LAS, z dne 29.9.2015.
  3. Sprejem Aneksa št.1 k Pogodbi o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva Lokalne akcijske skupine Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje 2014-2020.
  4. Predstavitev in potrditev Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje 2014 – 2020 in metodologije za izbor in ocenjevanje operacij z osnutkom javnega poziva.
  5. Razno.

 Prosimo, da se Skupščine zagotovo udeležite, saj je potrebno zagotoviti sklepčnost v skladu s 11. členom Pogodbe o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva Lokalne akcijske skupine Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje 2014-2020. Prisotnost potrdite na telefonsko številko: 03/ 817 18 60 (RA Sotla) do srede 28.10.2015.