LAS Obsotelje in Kozjansko vabi vse zainteresirane (fizične osebe, kmete, društva, podjetnike, javne zavode…) na območju občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah, ki bi želeli sodelovati pri oblikovanju skupnega lokalnega razvoja, k predložitvi projektnih predlogov za pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje 2021-2027.

Tudi v programskem obdobju 2021-2027 se bo na ravni Slovenije izvajal pristop CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost), katerega najpomembnejši princip je pristop “od spodaj navzgor”, ki omogoča lokalnemu prebivalstvu, da se vključi v oblikovanje prioritet in razvojnih usmeritev lokalnega območja.

Podlaga za delovanje LAS Obsotelje in Kozjansko v novi finančni perspektivi bo kvalitetno pripravljena Strategija lokalnega razvoja, ki jo lahko sooblikujete tudi vi, in sicer tako, da nam pošljete vaše pobude v obliki projektnih predlogov.

Projektne predloge nam pošljite na elektronski naslov info@rasotla.si na izpolnjenem obrazcu, ki je dosegljiv TUKAJ, najkasneje do 31. 5. 2023.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na številki 03 817 18 60.

Posredovanje projektnih idej ne pomeni kandidiranje na razpis in tudi ne dejanske dodelitve finančnih sredstev.