Predstavniki LAS Obsotelje in Kozjansko smo skupaj s partnerskimi LAS-i v mesecu oktobru v sklopu projekta sodelovanja ˝Manj je več˝ gostili partnerje z Irske. Projekt ˝Manj je več˝ naslavlja več nivojev skrbi za okolje, varovanje okolja, zmanjševanja in ponovne rabe plastičnih odpadkov, prilagoditve kmetijstva podnebnim spremembam, zagotavljanje trajnostne proizvodnje odpadne hrane, prehranske varnosti, trajne predelave hrane in trajnostne rabe hrane ter zmanjšanje količine zavržene hrane. Ogledali smo si dobre prakse na območju 5 vključenih LAS-ov iz celotne Slovenije, to so LAS Bogastvo podeželja, LAS OVTAR Slovenske gorice, LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS s CILjem in LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko so v projekt vključeni OKP Rogaška Slatina, Kozjanski park, RA Sotla pa skrbi za vodenje in koordinacijo projekta.

Prvi dan obiska so se partnerji zadrževali na območju LAS-a Obsotelje in Kozjansko, kjer so najprej obiskali zbirni center v Rogaški Slatini, katerega del je tudi Center ponovne uporabe, ki je nastal kot prvi na območju celotne Slovenije. Po ogledu izvedenih LAS projektov na območju občine Rogatec: investicije v Konjeniškem klubu Strmol, projekti na področju rokodelskih znanj in zeliščarstva, celovita ureditev postajališča za avtodome, urejena razgledna točka s stolpom … je sledilo partnersko srečanje v Olimju. Na delovnem srečanju so partnerji izmenjali trenutno stanje dela na projektu na slovenski in irski strani, pregledali in dogovorili  izvedbo skupnih aktivnosti. Dan se je zaključil z ogledom Turistične kmetije Pomona, kjer so irski udeleženci dve noči tudi prespali.

Naslednji dan je bilo na vrsti območje Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Najprej se je irskim partnerjem predstavilo podjetje Plastika Skaza d.o.o., s predstavitvijo podjetja in proizvodnih prostorov, ter njihove vloge v projektu. Sledil je ogled zbirnega centra podjetja PUP Saubermacher d.o.o. v Velenju, ter kasneje še ogled zbiralnika odpadnega gospodinjskega olja, z demonstracijo izčrpavanja. Le nekaj korakov stran smo nato partnerje povabili v Osnovno šolo Karla Destovnika Kajuha Šoštanj, s predstavitvijo šole in ogledom učilnice na prostem, ki je nastala tekom izvedbe projekta. Dan smo zaključili s partnersko večerjo slovenskih dobrot.

Območje Ptuja in Lenarta v Slovenskih goricah je bilo na vrsti tretji dan. Tu sta se predstavila LAS Bogastvo podeželja in LAS OVTAR Slovenskih goric. Dan se je pričel na sedežu LAS-a na Ptuju, kjer so nam s KGZS Zavod Ptuj, predstavili njihovo delovanje, njihove laboratorije, še posebna pozornost pa je bila namenjena predstavitvi aktivnosti v projektu, kjer želimo kmete naučiti kako nadgraditi ali razširiti obstoječe prakse in metode za povečanje deleža humusa v tleh s potencialno vezavo CO2. Pot smo nadaljevali do Zavoda Dornava, ki skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju in je obenem partner v projektu. Po njihovi predstavitvi in odličnem kosilu smo se odpravili do podjetja Žipo, prav tako partnerja v projektu. Po njihovi predstavitvi pa je sledila še kratka vožnja do razglednega stolpa v Zavrhu.

Po napornih, a prijetnih treh dneh smo partnerji iz Slovenije in iz Irske odšli polni znanja in novih idej. Naša medsebojna interakcija in pogovori so obrodili veliko sadov, predvsem pa prinesli veliko znanja, ki ga lahko apliciramo v domačem okolju. Nadejamo se, da bo takšnih obiskov in izmenjav dobrih praks v prihodnosti še več.