V ponedeljek, 27. februarja 2023 je v Hiši vin Emino potekala Ustanovna skupščina LAS Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje 2021-2027, kjer so predstavniki javnih institucij, podjetij, zavodov, društev, organizacij in posamezniki iz občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah, s podpisom Pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva formalno obeležili delovanje LAS Obsotelje in Kozjansko v novem programskem obdobju. Na dan podpisa pogodbe, LAS Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje 2021-2027 šteje 38 članov. Ob tem pa je treba poudariti, da je članstvo prostovoljno in odprto skozi celotno programsko obdobje. Novi člani lahko kadarkoli pristopijo s pristopno izjavo in postanejo družbeniki LAS.

Po slavnostnem podpisu pogodbe so člani Skupščine LAS Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje 2021-2027 izvolili 9 članov Upravnega odbora LAS, predsednika LAS, podpredsednico LAS in 3 člane Nadzornega odbora LAS.

 Izvoljeni člani Upravnega odbora LAS:

 • PETRA GAŠPARIĆ, predstavnica javnega sektorja;
 • SUZANA LIKAR, predstavnica javnega sektorja;
 • SUZANA KUNST, predstavnica javnega sektorja;
 • DARJA GODLER, predstavnica gospodarskega sektorja;
 • BOŠTJAN MISJA, predstavnik gospodarskega sektorja
 • PETRA STRAŠEK, predstavnica gospodarskega sektorja;
 • MOJCA AMON, predstavnica socialnega sektorja;
 • ALEKSANDER STANISLAV JURKOVIČ, predstavnik socialnega sektorja.
 • SAŠA ŠRAMEL, predstavnica socialnega sektorja;

Za predsednika LAS je bil izvoljen Boštjan Misja, za podpredsednico LAS pa Suzana Kunst.

izvoljeni člani Nadzornega odbora LAS:

 • ANITA REICH, predstavnica javnega sektorja;
 • VLADO PUŠAVER, predstavnik gospodarskega sektorja;
 • FRANCKA JAVERŠEK, predstavnica socialnega sektorja.

Vodilni partner LAS Obsotelje in Kozjansko ostaja tudi v novem programskem obdobju Razvojna agencija Sotla, ki si bo še naprej prizadevala za spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja podeželja. Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko je Razvojna agencija Sotla pristop LEADER/CLLD vodila že dve programski obdobji, in sicer 2007-2013 ter 2014-2020. Kot vodilni partner smo uspeli skupaj s prijavitelji na območju LAS realizirati 72 projektov, od tega 40 v obdobju 2007-2013 in 32 v obdobju 2014-2020, katerim smo dodali še enajst projektov sodelovanj med LAS-i, ki so pomenili dodatna sredstva in doprinose za območje LAS.

Vodilni partner LAS Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje 2021-2027 za leto 2023 načrtuje pripravo in oddajo Strategije lokalnega razvoja LEADER/CLLD (za regionalni in kmetijski sklad) za programsko obdobje do leta 2027. Izvedba navedenih nalog in vključevanje vseh potrebnih deležnikov z območja LAS Obsotelje in Kozjansko je predvidena v prvi polovici leta 2023.