V torek, 29. septembra 2015, je 43 novih članov LAS podpisalo Pogodbo o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva lokalne akcijske skupine Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje 2014-2020. LAS je ustanovljena za območje občin: Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah.

Finančne spodbude na področju lokalnega razvoja so zagotovo pomemben dejavnik za trajnosti razvoj podeželskih območij, tudi Obsotelja in Kozjanskega. V prejšnji finančni perspektivi (2007-2013) je Lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja (LAS) Obsotelje in Kozjansko, uspešno zaključila 40 projektov, v skupni vrednosti 920.000 EUR, za katere je pridobila dobrih 600.000 EUR nepovratnih Leader sredstev. Podobna sredstva, v novem programskem obdobju poimenovana pristop CLLD, bo moč koristiti tudi v novi finančni perspektivi (2014-2020), ko bo za območje petih občin Obsotelja in Kozjanskega na voljo približno 1,1 milijon evrov nepovratnih sredstev.

V nadaljevanju je sledila še Ustanovna skupščina LAS na kateri so bili izvoljeni člani organov LAS. Za dvoletno mandatno obdobje je bil za predsednika izbran g. David Stupica. Prav tako je bil izmed članov LAS izbran vodilni partner, ki bo LAS v programskem obdobju 2014 -2020 zastopal v upravnih in finančnih zadevah. To nalogo bo opravljala Razvojna agencija Sotla.

 

IMG_2736 (Small) IMG_2732 (Small)