Med 26. 3. in 21. 4. 2020 je potekala mednarodna raziskava o vlogi CLLD/LEADER pristopa na lokalni ravni v njej pa je sodelovalo 23 nacionalnih CLLD/LEADER mrež in 364 podeželskih in ribiških lokalno akcijskih skupin na ravni Evropske unije.

Rezultati raziskave so pokazali, da lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju LAS) v krizi delujejo hitro, so zavzete in prilagodljive. Delujejo v vlogi vozlišča informacij in spodbujevalnika naše nove virtualne resničnosti. Kot glavne prednosti CLLD/LEADER pristopa so izpostavljene:

 • prilagoditev in blažitev podnebnih sprememb,
 • brezposelnost in vključenost,
 • demokracija in Evropa, ki je bližja svojim državljanom,
 • mladi, kultura in ustvarjalnost,
 • NVO in prostovoljstvo,
 • podpora MSP in inovacije,
 • digitalizacija ter enakost.

O uspešnosti izvajanja pristopa »od spodaj navzgor«, kot ga zagovarja CLLD/LEADER, ni dvomiti, zato se za novo programsko obdobje 2021-2027 na ravni EU zavzemajo predvsem za:

 • finančno podporo CLLD programa iz vseh ESI skladov za čimbolj celovit lokalni razvoj;
 • možnost podpore vseh skladov v vseh regijah (podeželsko, mestno, obmejno, obalno območje);
 • poenotenje sistema izvajanja za celoten CLLD;
 • uporaba CLLD pristopa za realizacijo več pobud, kot so na primer Pametne vasi – povezovanje lokalnih inovacij za pametna mesta;
 • vzpostavili model upravljanja, ki omogoča LAS, da s pristopom CLLD delujejo kot neodvisno vozlišče regionalne mreže za celovit razvoj;
 • prepoznati CLLD pristop kot učinkovito orodje na ravni EU na področju razvojne politike ter
 • vključevanje CLLD v oblikovanje dolgoročne vizije razvoja podeželskih območij, ki so se izkazala za bolj pomembna kot kadarkoli prej.

Raziskava je dostopna TUKAJ.