Danes smo opravili kontrolo projekta »Ribičija je IN«, pred oddajo zahtevka na Agencijo. Vse projektne aktivnosti so v celoti izvedene. Občina Šmarje pri Jelšah je tako bogatejša za urejeno okolico šmarskih ribnikov. Uredili so pešpoti okoli obeh ribnikov, varnostni preliv med ribnikoma, zasadili okrasna drevesa, postavili solarna svetila, koše za odpadke in pasje iztrebke, klopi ter informacijske table. Prav tako so uredili piknik prostor z vrtnim žarom in zunanjim vrtnim pohištvom.

Poleg omenjenega so njihove aktivnosti zajemale tudi oblikovanje dveh novih turističnih produktov, katerih povzetke je mogoče zaslediti na novih zloženkah:

  • »Dan za piknik« – produkt namenjen družinam (staršem, otrokom), starejšim, mladim, ki bodo lahko preživeli svoj prosti čas ob lokalnem ribniku, se izobrazili o vodnem življu, doživeli rekreativno ribarjenje in priredili piknik v naravnem okolju.
  • »Iz vode na krožnik« – produkt je namenjen lokalnim prebivalcem kot tudi turistom, ki bodo imeli možnost ogleda lokalne ribogojnice ali ribnika, se izobrazili o vodnim življu ter okusili ribje menije pri gostincih na območju.

Partner G2O storitve d.o.o., je izvedel delavnico za brezposelne osebe kot priložnost za razvoj podjetništva s področja ribogojstva, medtem ko je partner Ribiška družina Sotla izvedel delavnico za člane UTŽO z namenom spoznavanja ribolova, okoljske osveščenosti in ohranjanje biotske raznovrstnosti ter dva naravoslovna dneva za šolsko mladino iz OŠ Podčetrtek in OŠ Rogatec z namenom spoznavanja ribolova, okoljske osveščenosti in ohranjanje biotske raznovrstnosti.

V sklopu projekta so nabavili promocijski material (250 kom nosilnih vrečk NATUR, 500 kom kemičnih svinčnikov, 250 kom označevalcev triangel). Ob zaključku operacije pa so izvedli otvoritev  ribnikov in novinarsko konferenco.

Prijavitelj projekta »Ribičija je IN« je bil Zavod TŠM Šmarje pri Jelšah, medtem ko so bili partnerji  Občina Šmarje pri jelšah, Ribiška družina Sotla in G2O storitve d.o.o.

Vrednost celotnega projekta znaša 31.771,36 €, medtem ko višina zahtevka znaša 23.376,33 € nepovratnih CLLD sredstev.