V petek, 6. 9. 2019, je v Slovenski Bistrici potekal Tematski posvet LAS z naslovom »Priložnosti in izzivi na področju razvoja kmetijstva, zdrave hrane in podjetništva na podeželju«.
Posvet je gostil LAS Dobro za nas, zato je predsednik LAS uvodoma predstavil območje. Dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica, je v pozdravnem nagovoru še posebej izpostavil iniciativo pametnih vasi, kot način za ohranjanje poseljenosti, Aleš Zidar, predsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja, pa je poudaril izzive naslednjega programskega obdobja. Pred posvetom pa je zbrane nagovorila tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec, ki je zagotovila, da se bo ministrstvo aktivno soočalo z izzivi in da njihov cilj ne bo dosežen dokler deležniki na terenu ne bodo zadovoljni.
Sledila je okrogla miza, na kateri so sodelovali Aleš Zidar, DRSP, Alina Cunk-Perklič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Marija Kresnik, KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Irena Kropf, Inštitut KON-CERT, in Marjan Podgrajšek, EKO kmetija Podgrajšek. Razpravo o priložnostih na podeželju je povezovala mag. Mojca Metličar, DRSP.
Posvet se je zaključil s predstavitvijo dveh dobrih praks prenosa znanja na mlade in sicer:
• Modre delavnice: od poskusa do poklica ter
• Učilnice v naravi: Zemljanka za koriščenje energije zemlje na učnem poligonu za samooskrbo,
sam zaključek pa je nastopil po ogledu čebelarskega centra Slovenska Bistrica.