Slovenija je med prvimi državami EU, ki je poslala strateški načrt skupne kmetijske politike (SN 2023-2027) Evropski komisiji, je pojasnil minister dr. Jože Podgoršek na novinarski konferenci.

S sprejetjem nove skupne kmetijske politike bo kmetijski sektor tudi v bodoče na trajnosten način sposoben zagotoviti zadostno preskrbo z varno in kakovostno hrano za državljane EU. SN 2023–2027 je ključna novost nove skupne kmetijske politike in omogoča državam članicam prilagajanje izvajanja SKP, v večji meri kot do sedaj, potrebam njihovih kmetijskih skupnosti v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in deležniki.

SN 2023–2027 za Slovenijo zagotavlja pogoje za odporno in konkurenčno pridelavo in predelavo hrane, predvsem preko ohranjanja proizvodnega potenciala in obsega kmetijskih zemljišč ter zagotavljanja primernega in stabilnega dohodka kmetijskih gospodarstev, tudi na območjih z omejenimi možnostmi delovanja (OMD) in v sektorjih v težavah, preko zagotavljanja varne in kakovostne hrane, krepitve agroživilskih verig in izboljšanja položaja kmeta v verigi, spodbujanjem pridelave hrane z višjo dodano vrednostjo ter generacijske pomladitve.

Več informacij poiščite na KLIK-u, o novostih pa vas obveščamo sproti.