– LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO 2021-2027 –

Včeraj smo se v Gorici pri Slivnici udeležili srečanja predsednikov in vodilnih partnerjev LAS, ki ga je organiziralo Društvo za razvoj Slovenskega podeželja (DRSP) v sodelovanju z LAS »Od Pohorja do Bohorja«.

Glavne teme srečanja so bile predstavitev aktivnosti Društva za razvoj slovenskega podeželja v letu 2024, predstavitev projekta Rebound – »Prožnost podeželskih skupnosti« in predstavitev nove Uredbe o izvajanju  programa LEADER/CLLD za novo programsko obdobje 2023-2027, ki je podlaga za izvajanje projektov v novem programskem obdobju, ter podporo za upravljanje LAS, do katere so upravičeni vodilni partnerji LAS.

Srečanja se je udeležil tudi minister dr. Aleksander Jevšek  in v uvodnem nagovoru poudaril, da ga veseli, ker so v lokalne akcijske skupine (LAS) vključene vse slovenske občine, kar je redkost v evropskem prostoru, in dodal, da mehanizmi, ki delujejo od spodaj navzgor, najučinkoviteje rešujejo konkretne težave ljudi in so zato vse bolj pomembni.

V programskem obdobju 2021-2027 se bo instrument izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), izvajal na celotnem območju Slovenije, in sicer v okviru vseh 37 lokalnih akcijskih skupinah (LAS). CLLD je za EU čedalje pomembnejši mehanizem, saj rešuje konkretne težave ljudi in lokalnih skupnosti. Kot pomemben mehanizem pa je prepoznan tudi v okviru Dolgoročne vizije EU za podeželska območja do leta 2040.

V obdobju 2021-2027 je za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD), skupaj namenjenih 84,5 milijonov evrov, od tega za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) dobrih 44 milijonov evrov ter dobrih 40 milijonov evrov za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).