Dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je konec marca sestal z novo izvoljenim predsednikom DRSP mag. Romanom Medvedom.

Razpravljala sta o vlogi Društva za razvoj slovenskega podeželja ter povezovanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami, ki delujejo na področju razvoja kmetijstva in slovenskega podeželja. Pomembna tema pogovorov je bilo tudi povečanje prepoznavnosti pristopa LEADER/CLLD v širši javnosti, ki se je na ravni EU izkazal kot izjemno uspešna metoda razvojnega načrtovanja in izvajanja projektov na podeželju. Minister je podprl predlog DRSP o pripravi enotne digitalne platforme za digitalizacijo postopkov na ravni LAS in prisluhnil predlogom društva za debirokratizaciji sistema LEADER/CLLD.