Na povabilo Društva za razvoj slovenskega podeželja in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, smo včeraj, 3. 7. 2019, na terenu snemali kadre za kratka predstavitvena filma v katerih bosta predstavljeni dve operaciji, ki sta bili sofinancirani s sredstvi CLLD, in sicer »Trajnostno mobilno Obsotelje« (prijavitelj Občina Podčetrtek) ter »Razvoj kulturnega in zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega« (prijavitelj Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec).
V operaciji »Trajnostno mobilno Obsotelje« je bil vzpostavljen avtomatiziran sistem izposoje koles, ki povezuje občini Podčetrtek in Rogaško Slatino, medtem ko so v sklopu operacije »Razvoj kulturnega in zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega« na območju Muzeja na prostem Rogatec razširili in uredili eko zeliščni vrt, kupili destilator za eterična olja, kupili sušilnico za zelišča, oblikovali embalažo za izdelke s področja zeliščarstva, izvedli prireditev »Zeleni festival«, izvedli izobraževanja z različno tematiko (rokodelstvo, zeliščarstvo), razvili nov turistični program – glažutarstvo Obsotelja in Kozjanskega ter izdelali dve novi zloženki (glažutarstvo oz. steklarstvo in zeliščarstvo).

Skupaj s snemalno ekipo smo se najprej odpravili v občino Podčetrtek, kjer smo posneli nekaj kadrov avtomatizirane izposoje koles in tako zajeli vse tri postaje za izposojo. Nato smo se odpravili v Rogaško Slatino. Tudi tam so vzpostavljene tri postaje za izposojo koles, ki bodo del produkcije filma. Pot nas je vodila v občino Rogatec, v Muzej na prostem Rogatec, kjer smo posneli kadre na temo zeliščarstva. Za konec smo se odpravili še na Dvorec Strmol, kjer je snemalec posnel še temo glažutarstva oz. steklarstva.

Filmčka bosta dostopna pod zavihkom »Podeželje prihodnosti – Pametne vasi« na spletni platformi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020.