Včeraj smo s člani LAS Obsotelje in Kozjansko preživeli prijeten dan na območju LAS Dolenjska in Bela krajina., kjer so nam pripravili prijeten program ogleda primerov dobrih praks oziroma projektov, ki se v okviru LAS izvajajočo na njihovem območju.
Skozi celoten dan smo si ogledali štiri točke, ki se razvijajo tudi s pomočjo CLLD/LEADER sredstvi in te so bile:

  • Hiša Dobrot Bele krajine v središču Metlike, v kateri deluje trgovinica z izključno lokalno pridelanimi produkti;
  • Krajinski park Lahinja, kjer so s pomočjo CLLD/LEADER sredstvi uredili prehodno pot po mokrišču ter razgledno ploščat za opazovanje narave in živali;
  • Izletniška kmetija Zupančič – v bližnji okolici kmetije se nahaja naravni izvir vode, ki se je izkazal za dom črne človeške ribice. S CLLD/LEADER sredstvi so si tako na kmetiji uredili učni prostor in s prikazom naravnega habitata črne človeške ribice ter možnostjo 24 urnega opazovanja le-te v naravne habitatu. Prav tako so nas na kmetiji pogostili z domačim kosilom – jagnjetina in postrv na žaru. Sledila je zadnja točka ogleda, in sicer
  • Zeliščarski center JV Slovenije v okolici Škocjana, ki deluje kot povezovalni in podporni center s področja zdravilnih in uporabnih rastlin, prav tako pa pri njih najdete številne programe, vezane na zeliščarstvo ali osebnostno rast ter naravne produkte tam vzgojenih zelišč.

Sledil je povratek domov, ko smo združili vtise celotnega dne in se poslovili v želji, da se naslednje leto zopet podružimo.