Društvo za razvoj slovenskega podeželja je dne 23. 3. 2021 izvedlo 16. redni zbor članov in posvet LAS.

Društvo za razvoj slovenskega podeželja vsako leto organizira redni zbor članov, letos že 16. po vrsti in je potekal preko spletne aplikacije Zoom. Udeležili smo se ga tudi predstavniki LAS Obsotelje in Kozjansko.

Člani smo na rednem zboru obravnavali poročilo o delu v letu 2020 ter prihajajoče aktivnosti v 2021, dotaknili pa smo se tudi aktualne problematike CLLD/LEADER programa. Točko dnevnega reda sta predstavili predstavnica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ga. Marjeta Jerič ter vodja Medresorske delovne skupne CLLD 2021-2027 ga. Alina Cunk Perklič.

Za zaključek zbora članov DRSP je sledila predstavitev projekta Fitokmetije – podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani.

Celotno gradivo zbora članov na voljo TUKAJ.