Pred nami so druge volitve članov v organe LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014-2020. Organ upravljanja LAS Obsotelje in Kozjansko je na svoji 21. redni seji, dne 19. 7. 2019, v skladu s Strategijo lokalnega razvoja in Pogodbo o ustanovitvi in delovanju LAS Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje 2014-2020 sprejel sklep o razpisu rednih volitev članov v organe LAS za mandatno obdobje 2019–2021.
Objavi prilagamo:
• Razpis rednih volitev članov v organe LAS Obsotelje in Kozjansko za mandatno obdobje 2019-2021
Obrazec za kandidaturo
Soglasje h kandidaturi ter
Seznam članov LAS Obsotelje in Kozjansko na dan 14. 8. 2019.

Redne volitve članov v organe LAS Obsotelje in Kozjansko za mandatno obdobje 2019–2021 bodo potekale na redni seji Skupščine LAS, ki bo v sredo, 25. 9. 2019.

Rok za oddajo obrazcev za kandidaturo za volitve v organe LAS Obsotelje in Kozjansko za mandatno obdobje 2019-2021 je petek, 13. 9. 2019. Obrazce za kandidaturo skupaj s soglasji kandidatov in pripisom »VOLITVE LAS« pošljite na naslov LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah ali skenirano na e-naslov info.lasok@gmail.com.

Dodatne informacije o izvedbi volitev lahko pridobite na telefonski številki 03/ 817 18 60 ali na info.lasok@gmail.com.