Pred nami so pete volitve članov v organe LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014-2020.

Organ upravljanja LAS Obsotelje in Kozjansko je na svoji 37. redni seji, dne 11. 5. 2023, v skladu s Strategijo lokalnega razvoja in Pogodbo o ustanovitvi in delovanju LAS Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje 2014-2020 sprejel sklep o razpisu rednih volitev članov v organe LAS za mandatno obdobje 2023–2025.

Objavi prilagamo:

Redne volitve članov v organe LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 za mandatno obdobje 2023–2025 bodo potekale na redni seji Skupščine LAS, ki bo predvidoma v prvi polovici meseca septembra 2023.

Rok za oddajo obrazcev za kandidaturo za volitve v organe LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 za mandatno obdobje 2023-2025 je petek, 18. 8. 2023. Obrazce za kandidaturo skupaj s soglasji kandidatov in pripisom »VOLITVE LAS« pošljite na naslov LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah ali skenirano na e-naslov info@rasotla.si.

Dodatne informacije o izvedbi volitev lahko dobite na telefonski številki 03/ 817 18 60 ali na info@rasotla.si.