Pred nami so tretje volitve članov v organe LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014-2020.

Organ upravljanja LAS Obsotelje in Kozjansko je na svoji 28. redni seji, dne 14. 7. 2021, v skladu s Strategijo lokalnega razvoja in Pogodbo o ustanovitvi in delovanju LAS Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje 2014-2020 sprejel sklep o razpisu rednih volitev članov v organe LAS za mandatno obdobje 2021–2023.

Objavi prilagamo:

Redne volitve članov v organe LAS Obsotelje in Kozjansko za mandatno obdobje 2021–2023 bodo potekale na redni seji Skupščine LAS, ki bo predvidoma v prvi polovici septembra 2021.

Rok za oddajo obrazcev za kandidaturo za volitve v organe LAS Obsotelje in Kozjansko za mandatno obdobje 2021-2023 je sreda, 18. 8. 2021. Obrazce za kandidaturo skupaj s soglasji kandidatov in pripisom »VOLITVE LAS« pošljite na naslov LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah ali skenirano na e-naslov info@rasotla.si.

Dodatne informacije o izvedbi volitev lahko pridobite na telefonski številki 03/ 817 18 60 ali na info@rasotla.si.