V okviru Programa razvoja podeželja je bila narejena grafika, o tem kako se je v Sloveniji razvijal pristop LEADER in skupni pristop LEADER/CLLD:

 

Program LEDAER/CLLD je pomembno orodje za razvoj podeželja in lokalnih skupnosti, kar se je dokazalo že preko dveh programskih obdobij in s tretjim nadaljujemo uspešno delo naprej.
Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko bomo samo v programskem obdobju 2014-2020 izvedli skupaj 32 projektov in počrpali skupaj 1.75 mio eurov.

Spremljajte nas naprej in nam pomagajte uspešno razvijati območje tudi v programskem obdobju 2023-2027.