Danes vam predstavljamo aktivnosti še petega od petih projektov sodelovanja LAS, in sicer “Rad imam (r)eko.”

Unescova biosferna območja so zagotovo idealno okolje za razvoj ekološkega kmetovanja. Na območju obeh vključenih LAS imamo željo po nadaljnjem sodelovanju na projektih, ki so povezani z razvojem, promocijo in skupnim trženjem ponudbe biosfernih območij. V projektu tako želimo izvesti podporne aktivnosti spodbujanja ekološkega kmetovanja na vključenih biosfernih območjih (organizacija Festivala ekološke hrane, promocija ekoloških kmetij na projektnem območju), želimo vzpostaviti skupne standarde za prodajo ekoloških izdelkov/pridelkov na biosfernih območjih. Naložbi bosta povezani z reko (reki Bistrica in Mura) in življenjem ter kmetovanjem ob njej. Izvesti želimo delavnice in dogodke, ki bodo predstavljali pomen zavarovanih območij, posebej biosfernih območij kot ključnih primerov dobre prakse okoljske trajnosti in orodje za prilagajanje podnebnim spremembam.

Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko predvidevamo postavitev stalne razstave o reki Bistrici na gradu Podsreda: interaktivna predstavitev reke Bistrice, naravne vrednote in osrednje doline, ki poteka v osrčju Kozjanskega parka in Biosfernega območja. Stalna razstava, ki bo povezovala naravno in kulturno dediščino Kozjanskega in Obsotelja, bo poudarila pomen sožitja človeka z naravo – trajnostno kmetovanje nekoč, danes pa ekološko pridelovanje hrane in s tem ohranjanje narave in kulturne krajine. Predvidevamo izvedbo Festivala ekološke hrane na gradu Podsreda, kjer bomo združili ekološke ponudnike projektnega območja in posebno pozornost namenili ženskam, ki so nosilke dejavnosti z ekološkim certifikatom. Predvidena je tudi zmenjava med LAS-oma ter skupne delavnice in izobraževanja, ki bodo namenjena širši in strokovni javnosti.

Partnerji: LAS pri dobrih ljudeh 2020, LAS Obsotelje in Kozjansko, GAL IscMadonie (Italija).

Upravičenci na ravni LAS Obsotelje in Kozjansko: Kozjanski park, Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec (ZKTR), RA Sotla.