V petek, 20. 1. 2017, je pri Lokalni akcijski skupini Gorenjska košarica potekalo prvo skupno srečanje vseh lokalnih akcijskih skupin (LAS), v okviru katerega so potekale delavnice in ogled dobrih praks. Prezentacije z dogodka, ki sta ga organizirala MKGP in MGRT, so dostopne na spodnjih povezavah:

1. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (Andreja Trček, MKGP)

Navodila za informiranje in obveščanje – označevanje vira sofinanciranja (Matej Štepec, MKGP)

Goljufije in umetno ustvarjeni pogoji (mag. Denis Minič, ARSKTRP)