LAS Obsotelje in Kozjansko bo skupaj z LAS Päijänne iz Finske izvedel projekt z naslovom »Riding with Finns and Slovenians«. Namen projekta je izmenjava izkušenj med LAS-oma, ogled dobre prakse, izvedba izobraževalnih poletnih taborov v tuji državi, tujem okolju, kulturi in navadah, kjer ruralno območje postane turistična destinacija in kjer se udeleženci izurijo v jahanju, spoznavajo pokrajino na konjskem hrbtu, doživijo tujo kulturo, navade in se povežejo z domačini. Z izvedbo projekta želimo obogatili dodatno ponudbo na podeželju, povečati prepoznavnost našega območja tako znotraj meja kot izven. Vrednost projekta je 20.209,20 € (14.314,84 € Leader sredstev).