LAS Obsotelje in Kozjansko je v svojem letnem izvedbenem načrtu za leto 2008 opredelila načrtovane aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev LEADER.

V letu 2008 sta bila v naboru projektov izbrana dva: Kolesarimo po Obsotelju in Kozjanskem in Z novim znanjem do boljše ponudbe turizma na podeželju.

Skupna vrednost izvedbenih projektov je 94.635 € (z DDV), od tega je predvidenih sredstev LEADER  73.500 €, lastnih sredstev pa 21.135 €.

Kolesarimo po Obsotelju in Kozjanskem

Nosilec projekta: Razvojna agencija Sotla

Obsotelje in Kozjansko ponuja možnosti za spodbujanje kolesarstva, zanimiva in razgibana krajina, bogata naravna in kulturna dediščina, veliko število gozdnih cest in poljskih poti, primerne vremenske razmere in še bi lahko naštevali. V okviru projekta se bodo izvedele motivacijske delavnice za ponudnike (turistične kmetije, gostince, hotelirje, sobodajalce) za pridobitev statusa – kolesarjem prijazno. Prav tako se bo uredila baza kolesarskih poti in pripravila karta s kolesrskimi potmi na območju.

 

Z novim znanjem do boljše ponudbe turizma na podeželju

Nosilec projekta: Ljudska univerza Rogaška Slatina

Glede na to, da je skoraj celotno projektno območje turistično močno, želijo s projektom dvigniti izobrazbeno raven podeželskega prebivalstva, predvsem posameznikov, ki se ukvarjajo ali pa se bodo pričeli ukvarjati s turistično dejavnostjo. V okviru projekta se bodo izvedle izobraževalne delavnice: učenje tujih jezikov (angleščine, nemščine, ruščine in italijanščine), trženje in promocija, uspešna prodaja preko interneta in e-pošte ter uspešno komuniciranje z gosti in kupci.