LAS Obsotelje in Kozjansko je zaključil izbirni postopek 3. javnega poziva za sofinanciranje operacij iz sklada ESRR.

Potrjene projekte bo sedaj Razvojna agencija Sotla, kot vodilni partner LAS, posredovala v odobritev na pristojni organ – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki bo projekte pregledal in jih dokončno odobril s pogodbo o sofinanciranju.

Seznam potrjenih projektov na ravni LAS, ki so bila izbrana za sofinanciranje v okviru 3. JP ESRR:

  • »Integriranje dediščine baroka v razvoj novih produktov in njihovo trženje« (prijavitelj Občina Šmarje pri Jelšah) z odobrenimi CLLD sredstvi v višini 100.000,00 EUR;
  • »Povezovanje lokalne ponudbe na območju Obsotelja in Kozjanskega« (prijavitelj Občina Rogatec) z odobrenimi CLLD sredstvi v višini 60.000,00 EUR;
  • »Ohranjanje zgodovine v trgu Kozje« (prijavitelj Občina Kozje) z odobrenimi CLLD sredstvi v višini 59.717,37 EUR.

Skupna vrednost potrjenih projektov je 386.442,95 EUR in CLLD sredstev 219.717,37 EUR.