LAS Obsotelje in Kozjansko je zaključil izbirni postopek 3. javnega poziva za sofinanciranje operacij iz sklada EKSRP.

Potrjene projekte bo sedaj Razvojna agencija Sotla, kot vodilni partner LAS, posredovala v odobritev na pristojni organ – Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj, ki bodo projekte odobrili z odločbo o dodelitvi sredstev.

Seznam potrjenih projektov na ravni LAS, ki so bila izbrana za sofinanciranje na 3. JP EKSRP:

  • »Olje za čistejše okolje« (prijavitelj OKP d.o.o.) z odobrenimi CLLD sredstvi v višini 27.959,22 EUR;
  • »Nove storitve za trajnostno Obsotelje in Kozjansko« (prijavitelj Kip vizija d.o.o.) z odobrenimi CLLD sredstvi v višini 55.696,26 EUR;
  • »Ureditev površin za igro, druženje in sprostitev« (prijavitelj Občina Kozje) z odobrenimi CLLD sredstvi v višini 99.998,52 EUR;
  • »Dodatna ponudba večdnevnih doživetij in dediščine« (prijavitelj Občina Rogatec) z odobrenimi CLLD sredstvi v višini 100.000,00 EUR;
  • »Center za promocijo vin, kulture in turizma« (prijavitelj Občina Podčetrtek) z odobrenimi CLLD sredstvi v višini 100.000,00 EUR;
  • »Aktivacija Obsotelja« (prijavitelj Občina Rogaška Slatina) z odobrenimi CLLD sredstvi v višini 100.000,00 EUR;
  • »Pomen gliv za biodiverziteto Kozjanskega in Obsotelja« (prijavitelj javni zavod Kozjanski park) z odobrenimi CLLD sredstvi v višini 8.963,24 EUR;
  • »Krajinska ureditev okolice ribnikov Šmarje pri Jelšah« (prijavitelj Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah) z odobrenimi CLLD sredstvi v višini 23.552,44 EUR;
  • »Stopimo na pot podjetništva, izkušeni neizkušenim!« (prijavitelj Zavod za izobraževanje in razvoj Učenjak) z odobrenimi CLLD sredstvi v višini 20.329,24 EUR.

Skupna vrednost CLLD sredstev zgoraj naštetih operacij je 536.691,03 EUR.