Občina Podčetrtek kot partner sodeluje v projektu Urbano Obsotelje z Občino Rogaška Slatina. Sodelujoča partnerja v projektu sta tudi OKP, Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d. o. o., in Prostovoljno gasilsko društvo Steklarna Rogaška Slatina.
Projekt je bil izbran za sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj iz naslova izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Vrednost celotne operacije znaša 181.500,00 EUR, prijavitelju in projektnim partnerjem je odobreno sofinanciranje v višini 100.000,00 EUR. Razliko pa zagotavljajo prijavitelj in projektni partnerji iz lastnih sredstev. Vrednost projekta za Občino Podčetrtek znaša 86.210,00 EUR. Občina hkrati s projektom ureja tudi pohodne poti okoli šole, ki jih bo sofinancirala iz lastnih sredstev. Namen operacije je izboljšati pogoje za aktiven življenjski slog v urbanih območjih Obsotelja, in sicer z urejanjem tipično urbanih infrastrukturnih vsebin na prostem kot tudi z mehkimi vsebinami, ciljno usmerjenimi v varstvo okolja, zdrav življenjski slog in v promocijo operacije in njenih vrednot. Te so višja kakovost življenja, spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga, rekreacija in športno udejstvovanje.

CILJI OPERACIJE:
• spodbuditi zavedanje o pomenu zdravega življenjskega sloga med lokalnimi prebivalci, predvsem ranljivimi skupinami;
• povečati dostopnost do storitev na lokalni ravni ob podpori naložb.

NA OBMOČJU OBČINE PODČETRTEK SE JE UREDILO:

• fitnes na prostem za športno aktivne generacije pri stadionu ter igrala za otroke,
• fitnes na prostem za starejše odrasle pri domu upokojencev.

Zaključujejo se tudi učilnice na prostem pred Osnovno šolo Podčetrtek.