V sklopu izvajanja projektnih aktivnosti v projektu Trajnostno mobilno Obsotelje (sredstva CLLD, sklad ESRR), vas partnerji vabijo na informativne delavnice in praktične prikaze uporabe sistema avtomatizirane izposoje koles. Več v priloženem vabilu.