V petek, 9. 7. 2021 smo se udeležili delavnice Urejanje zunanjih prostorov – energija v prostoru, katere organizator je bila Kip vizija d.o.o. v okviru projekta Nove storitve za trajnostno Obsotelje in Kozjasnko, ki je bil odobren na 3. javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014-2020 sofinancirane iz sklada EKSRP.

V okviru delavnice smo se najprej odpravili v Olimje na domačijo Amon, kjer so nam povedali kako   negujejo travnate površine in rastline na golf igrišču. Predstavili pa so nam tudi eko kmetovanje, ki ga izvajajo. Sledil je ogled vrta zdravilnih zelišč in Božje lekarnice Minoritskega samostana Olimje. Za konec pa smo si ogledali še okolico Term Olimia.