Projekt Centri interpretacije zavarovanih območij, ki ga izvajamo na podukrepu 19.3, že dobiva podobo.

V okviru projekta se bodo izvedle investicije na gradu Podsreda, in sicer se bo obnovilo dva prostora v zgornjem gospodarskem poslopju gradu, kjer so bili do sedaj urejeni prostori za skladišče in sanitarije za obiskovalce ter zasilna »kavarnica« z avtomatom za kavo in brezalkoholne pijače.

V prvem prostoru bo urejena nova ????????? ???????, ki bo služila kot:

  • ????-??Č??, kjer bodo obiskovalci pridobili informacije o gradu, Kozjanskemu parku in Biosfernem območju Kozjansko in Obsotelje,
  • ????????? namenjena sobam in apartmajem na gradu Rooms & Apartments – Podsreda Castle,
  • ?????????? za prodajo in promocijo blagovne znamke Sožitje in ostalih domačih izdelkov z območja Obsotelja in Kozjanskega.

V drugem prostoru bo urejen ?????? ????????????j narave Kozjanskega parka in Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje, kjer bodo obiskovalci pridobili ključne in uporabne informacije za oglede točk naravne in kulturne dediščine v okolici.

Dela na gradu potekajo že od februarja, zaključena pa bodo predvidoma poleti. Tako bodo obiskovalci območja že v letošnji sezoni deležni zanimivih novosti na najbolj grajskem med gradovi na Slovenskem.

Več o projektu in aktivnostih TUKAJ.