Projekt »Barok pod Krošnjami«, ki je bil odobren na 3. JP LAS 2014-2020 sklada ESRR, je trenutno v intenzivni fazi izvedbe.

V sklopu projekta sta predvideni dve investiciji. Prva je ureditev »Čitalnice pod krošnjami«, katera bo locirana pri Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah in so z deli že začeli. Izvedena bo predvidoma v prvi polovici marca 2023.

Druga investicija v projektu je obnova poti po Kalvariji Sv. Roka. Dela so se začela izvajati danes, 20. februarja 2023. Posledično bo pot zaprta na celotnem območju od prve kapelice do cerkve sv. Roka predvidoma do konca aprila 2023.

Vse ostale aktivnosti v operaciji potekajo po načrtovanem terminskem planu. Partner Ljudska Univerza Rogaška Slatina je že v letu 2022 izvedel vse delavnice na temo e-storitev in uporabo IKT naprav. Prav tako je delavnico »Mladi interpretator dediščine« že izvedel tudi partner Društvo za ohranjanje kulturne dediščine Sv. Rok. Partner Knjižnica Šmarje pri Jelšah pa pripravlja kratek promocijski film o kalvariji, kateri je v zaključni fazi.

Občina Šmarje pri Jelšah je kot vodilni partner pripravila razvoj nove mešanice zeliščnega čaja ter zeliščne soli. Produkta bosta služila kot promocijski material celotnega projekta »Barok pod Krošnjami«.